TNT

  • Clubkleuren: groen groen
  • Teammanager: Sander De Lathauwer
# Teamleden Fairplay Wedstrijden Goals Assists
1 Victor Larivière 1e 17 11 14
11 Korneel Vlassak 2e 13 3 3
17 Lukas Stevens 3e 9 15 6
18 Robbert Bosmans 4e 9 11 5
13 Sander De Lathauwer 5e 17 11 6
7 Jens Arnaerts 6e 18 36 4
16 Arne Vandebroek 7e 8 5 9
14 Rik Fouquaert 8e 11 8 5
3 Tom Ruttens 9e 15 1 8
5 Toon De Clerck 0 0 0
6 Ward Mommaerts 7 3 2
10 Simon Mommaerts 1 1 0
15 Jonas Meys 5 2 1
17 Karel Fouquaert 3 1 1
18 Toon Geraerts 1 1 0
19 Ruben Geraerts 3 3 3
20 Simon Van Snick 0 0 0
21 Tuur Larivière 4 7 5
Palmares
Seizoen Reeks Positie  
2016-2017 1e Klasse Tienen 12
2017-2018 5e Klasse A Leuven 7
2018-2019 5e Klasse B Leuven 1
2019-2020 4e Klasse B Leuven 10
2020-2021 4e Klasse B Leuven 3
2021-2022 4e Klasse B Leuven 7